Disco or Christmas ball?

Disco or Christmas ball? χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Disco or Christmas ball? – Χριστουγεννιάτικες κατασκευές

Φτιάξ το μόνος σου – Ftiaksto monos sou